decor-image

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону атмосферного повітря», «Водного кодексу України», Закону України «Про відходи», підзаконних нормативних документів природоохоронного законодавства, на нашому підприємстві розроблено «Положення про систему управління охороною навколишнього природного середовища» в якому встановлено єдиний порядок організації і виконання роботи з охорони навколишнього середовища на ТзОВ «Завод ДК Орісіл» з метою запобігання і ліквідації негативного впливу його господарської діяльності на стан навколишнього середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів.

Підприємство для провадження виробничої діяльності отримало:

  • дозвіл на виробництво, зберігання, використання отруйних речовин;
  • дозвіл на викиди забруднюючих речовин, у атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
  • дозвіл на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;
  • договір на прийом та очищення стоків.

Щорічно підприємством розробляються і впроваджуються плани-заходи з покращення екологічної роботи та зменшення (припинення) негативного впливу виробничої діяльності на довкілля. В план обов’язково включаються заходи з виконання рішень та постанов органів місцевого самоврядування та державної адміністрації, вимоги і приписи контролюючих органів.

Постійний контроль за дотриманням вимог до повітряного середовища, якості стічних вод проводить лабораторія технічного контролю (ЛТК) нашого підприємства згідно «Графіків контролю дотримання санітарно-гігієнічних вимог…» погоджених з Головним державним санітарним лікарем Калуського району. ЛТК пройшла атестацію на проведення даних вимірювань від Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.