decor-image

Глосарій

А
Агломерати

коагуляційні структури, що утворюються з первинних частинок і агрегатів у результаті точкових контактів.

Агломерація

укрупнення

Адгезія

прилипання - зв'язок між контактуючими поверхнями різної природи.

Адсорбція

зміна (зазвичай - підвищення) концентрації речовини поблизу поверхні розділу фаз ("поглинання на поверхні").

Аеросил

високодисперсний діоксид кремнію - продукт піролітичного розкладу галогенідів кремнію; торгова марка пірогенного кремнезему, що виробляється фірмою Дегусса (Німеччина).

Б
Біла сажа

аморфний гідратований оксид кремнію (SiO2 • n H2O).

Бентоніти

природні глинисті мінерали загальної формули Al2O3 • 4 SiO2 • 2H2O.

Бутилкаучук

продукт сополімеризації ізобутилену і невеликої кількості (1-5%) ізопрену.

В
Високодисперсний

матеріал, що складається з частинок дуже маленького розміру. До високодисперсних матеріалів відноситься Орісіл; наявність в ньому грубодисперсних частинок - гріту - жорстко обмежена регламентними нормами.

Високотемпературне отвердження

взаємодія, що протікає при температурі понад 1000С, внаслідок якої рідкі (або у вигляді розплавів чи розчинів) реакційноздатні олігомери незворотно перетворюються у тверді нерозчинні і неплавкі тримірні полімери.

Г
Гігроскопічний

поглинаючий вологу.

Гідроліз

реакція обміну між речовиною і водою.

Гідрофільний

водолюбивий; той, що легко змочується водою.

Гідрофобізація

надання гідрофобних властивостей.

Гідрофобний

водовідштовхуючий; той, що не змочується водою.

Гіпан

Буровий реагент ( гідролізований поліакрилонітрил ТУ У 24.6 – 31695418-001-2003) одержується методом статичної полімеризації нітрилакрилової кислоти в середовищі водного конденсату з наступним гідролізом полінаку каустичною содою.

Гіпс

CaSO4•2H2O, мінерал підкласу водних сульфатів.

Гель

желатиноподібна драглиста маса.

Герметики

пастоподібні чи в'язкотекучі композиції на основі полімерів чи олігомерів, які наносять на болтові, заклепочні та інші з'єднання з метою запобігання витіканню робочого середовища через нещільності конструкції.

Гомогенізація

процес рівномірного розподілу диспергованих частинок.

Гомогенний

однорідний, що складається з однієї фази, тобто не містить частинок, що розрізняються за властивостями і розділені поверхнями розділу.

Гранульований продукт

сформовані тверді частинки визначених розмірів і форми із заданими властивостями.

Грит

укрупнення твердих частинок.

Д
Діатоміти

осадові гірські породи, до складу яких входить діоксид кремнію; складаються з опалих панцирів діатомітових водорослів.

Діелектричні властивості

Діелектричні властивості

Десорбція

процес поновлення сорбіційної властивості адсорбентів шляхом видалення адсорбованої речовини за допомогою нагрівання, продування гарячим газом (парою) або вимивання розчинником.

діоксид кремнію

кремнезем, SiO2 - кристалічна, аморфна або склоподібна речовина.

Диспергування

тонке подрібнення твердого тіла чи рідини, в результаті якого утворюються дисперсні системи: порошки, суспензії, емульсії, аерозолі.

Дисперсія

гетерогенна система з двох або більшого числа фаз із сильно розвинутою поверхнею розділу між ними.

Дисперсний

той, що складається з маленьких частинок.

Е
Екструзія

метод формування виробів чи напівфабрикатів методом видавлювання в екструдерах.

Еластомери

полімери і матеріали на їх основі, що зберігають високі еластичні властивості у всьому діапазоні температур їх експлуатації.

Емаль

суспензія пігментів (іноді в суміші з наповнювачем), яка утворює непрозорі покриття.

Емульсія

термодинамічно більш або менш стійка система, яка містить лише дві мало розподілені рідини.

Епоксидні смоли

олігомери чи мономери, що містять в молекулі не менш двох епоксидних = С - С = груп, які здатні перетворюватись в полімери тримірної будови під впливом затверджувачів.

З
Золь

рідка колоїдна система.

К
Кварц

кристалічний діоксид кремнію.

Кебосил

Cab-O-Sil - торгова марка кремнезему, що випускається фірмою Кебот (США).

Кремнеземи

загальне значення для сполук загальної формули SiO2.

М
Модифікування

цілеспрямована зміна властивостей речовини.

Н
Насипна густина

технологічна характеристика сипучих матеріалів - кількість речовини, віднесена до одиниці об'єму.

О
Орісіл

торгова марка, що використовується фірмою "Орісіл" для високодисперсного пірогенного діоксиду кремнію.

П
Пігмент

високодисперсна порошкоподібна забарвлена речовина, практично нерозчинна у воді, органічних розчинниках, плівкоутворювачах та інших забарвлюваних середовищах.

Пірогенний

одержаний при високотемпературному піролізі.

Палета

рама, виготовлена переважно з дерева, що застосовується для прискорення завантаження і розвантаження.

Пемза

пористий природний мінерал (алюмосилікат) вулканічного походження; в дисперсному стані застосовується як полірувальна речовина і наповнювач.

Питома поверхня

технологічна характеристика пористих і дисперсних матеріалів - поверхня твердих речовин, віднесена до їх маси в м2/г, визначається переважно за методом БЕТ.

Пластифікатор

речовина, що вводиться в полімерні матеріали для надання (чи підвищення) еластичності при переробці та експлуатації.

Поліізобутилен

безбарвний каучукоподібний аморфний полімер.

Поліакрилати

полімери ефірів акрилової кислоти загальної формули [ -СН2-СН2(СООR)- ]n.

Поліефірні смоли

розчини поліалкіленглікольмалеінатів і поліалкіленглікольфумаратів в мономерах.

Полісульфіди

сполуки загальної формули - С - Sn - Sm - C-

Поліуретани

полімери, що містять в основному ланцюзі макромолекули уретанові групи -HN-C(O)-O- .

Поліхлорвініл

полімер переважно лінійної будови загальної формули [- CH2 - CHCl -]n.

Пролонгована дія

продовжена дія.

С
Седиментація

осідання, випадання в осад.

Силікоз

професійне захворювання, викликане вдиханням пилу, що містить кремнезем.

Силіконові каучуки

кремнійорганічні полімери, що мають каучукоподібні властивості натурального каучуку. Одержують з високов'язких силіконових масел, які за допомогою пероксидів чи інших методів перетворюються в еластомери.

Силанольні групи

постійні поверхневі групи (ОН) на поверхні діоксиду кремнію формули ºSi-OH.

Силоксанові групи

ºSi-O-Siº угрупування, що утворюються при конденсації силанольних груп.

Склопластики

пластики на основі полімерного зв'язного і скляного наповнювача.

Т
Тальк

природний мінерал складу 3MgO • 4SiO2 • H2O; в дисперсному стані застосовується як порошок проти злежування і наповнювач.

Тиксотропія

оборотна зміна структури та механічних властивостей матеріалу, зокрема у структурованій дисперсній системі, при механічному впливі в ізотермічних умовах.

Ф
Феросиліцій

сплав кремнію з залізом.

Ч
Чотирихлористий вуглець

сполука кремнію з хлором - ССl4.

Чотирихлористий кремній

хлорпохідне метану - тетрахлорметан - SiCl4